Naujienos
Hidraulikos laboratorijoje nauji įrenginiai
Hidraulikos laboratorijoje nauji įrenginiai
Aplinkos inžinerijos fakulteto dekano ir VGTU dėka, Hidraulikos mokomoji laboratorija įsigijo 3 naujus įrenginius
Skelbimai
Skelbimų nėra

Apie katedrą

Hiraulikos katedra yra įsikūrusi Aplinkos inžinerijos fakulteto 3 aukšte (315 aud.) Šiuo metu Hidraulikos katedroje - pedagoginį ir mokslinį darbą atlieka 7 darbuotojai: profesoriai – V. Šaulys ir A. Česnulevičius,  docentai - L. Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė, O. Barvidienė, R. Stankevičienė, A. Litvinaitis bei lektorius - M. Stankevičius. Katedros darbuotojų moksliniai straipsniai skelbiami užsienio ir Lietuvos leidiniuose, prof. A. Česnulevičius yra Tarptautinės kartografų asociacijos (ICA) Teorinės kartografijos komisijos narys nuo 2003 m. Prof. dr. V. Šaulys ir Hidraulikos mokomosios laboratorijos vedėjas A. Krutkis priklauso Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinerių sąjungai.

Kad studentai galėtų įsigylinti į skysčių mechanikos teorinį kursą, Hidraulikos mokomojoje laboratorijoje, vadovaujami dėstytojų ir laboratorijos vedėjo, jie atlieka laboratorinius darbus. Priklausomai nuo pasirinktos specialybės, atliekami 3 arba 5 laboratoriniai darbai: Bernulio lygtis, kelio nuostoliai, vietiniai nuostoliai, nusistovėjęs ir nenusistovėjęs skysčio ištekėjimas pro angas ir antgalius.

Reinoldso aparatu studentams demonstruojamas laminarinis ir turbulentinis skysčių tekėjimo rėžimai, o debito matavimo įrenginiu įvairiais būdais matuojami skysčio debitai.

Daugiau apie Hidraulikos katedros darbuotojus galite sužinoti čia: http://www.hk.ap.vgtu.lt/darbuotojai/ .

Daugiau apie Hidraulikos mokomąją laboratoriją galite sužinoti čia: http://www.hk.ap.vgtu.lt/padaliniai/hidraulikos-mokomoji-laboratorija/